Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Sanacija vlage i konsolidacija zidova i temelja povijesnih objekata

 

Kapilarna vlaga javlja se u građevinama bez hidroizolacije. Glavni građevinski materijali su porozni, a površinska napetost zemne vode uzrokuje njeno dizanje uzduž sitnih kapilara unutar zida...

 

Pod pojmom pojačanje ili konsolidacija zidova podrazumijevamo sanaciju oštećenih gradiva koji gube unutarnju vezu, osipaju se i lome, ili slučajeve kada je potrebno konstrukcijsko učvršćenje injektiranjem ili zapunjivanjem šupljih djelova suhih masivnih zidova...

 

Pukotine na dodirnim plohama uzdužnih zidova i kamenih lukova javljaju su uslijed dugogodišnjeg djelovanja vertikalnih opterećenja preko pojedinih elemenata konstrukcije...