Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Galerija

Sanacija i uređenje gradskih zidina u Senju (1999.-2006.)
gradske zidine Senj gradske zidine Senj  

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i uređenje gradskih zidina Lipica
gradske zidine Lipica gradske zidine Lipica gradske zidine Lipica
     
gradske zidine Lipica gradske zidine Lipica gradske zidine Lipica

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i uređenje kule Trybjenac
kula Trybjenac kula Trybjenac  

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i uređenje gradskih bedema - Krk (2002.-2005.)
gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk
     
gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk
     
gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk

 

NAZAD NA VRH

 

 

Konstruktivna sanacija i obnova gradskih kula u Pagu (2004.)
gradske kule u Pagu gradske kule u Pagu gradske kule u Pagu

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija gradskih zidina - južni i zapadni dio - Pag (2004.)
gradske zidine Pag gradske zidine Pag gradske zidine Pag
     
gradske zidine Pag gradske zidine Pag  

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i uređenje gornje gradske rive u povijesnoj jezgri grada Paga (2004.)
gradska riva Pag gradska riva Pag gradska riva Pag
     
gradska riva Pag gradska riva Pag gradska riva Pag
     
gradska riva Pag    

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i uređenje Kneževog dvora - Pag (2005.-2011.)
Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag
     
Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag
     
Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag
     
Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag
     
Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag
     
gradske zidine Lipica Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag
     
Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag Knežev dvor, Pag

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i dogradnja dijela gradskih bedema u Krku (2007.)
gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk
     
gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk
     
gradski bedemi Krka gradski bedemi Krk gradski bedemi Krk
     
gradski bedemi Krk    
 

NAZAD NA VRH

 

 

Uređenje pročelja crkve Sv. Marije od Porta - Bakar (2007.)

 

crkva Sv. Marije od Porta - Bakar crkva Sv. Marije od Porta - Bakar crkva Sv. Marije od Porta - Bakar
     
crkva Sv. Marije od Porta - Bakar crkva Sv. Marije od Porta - Bakar crkva Sv. Marije od Porta - Bakar

 

NAZAD NA VRH

 

 

Uređenje i sanacija branič kule sa arheološkim raščišćavanjem - Stari grad Zrin (Općina Dvor) (2007.)

 

Stari grad Zrin Stari grad Zrin Stari grad Zrin
     
Stari grad Zrin    

 

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i rekonstrukcija stepeništa između gimnazija i zgrade verein u Senju - Senj (2007.-2008.)

 

Senj Senj Senj
     
Senj Senj Senj

NAZAD NA VRH

 

 

Rekonstrukcija trokutaste kule - Krk (2008.)

 

trokutasta kula - Krk trokutasta kula - Krk trokutasta kula - Krk
     
trokutasta kula - Krk trokutasta kula - Krk trokutasta kula - Krk
     
trokutasta kula - Krk trokutasta kula - Krk  

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i rekonstrukcija crkve Sv. Petra - Starigrad Paklenica, karbonska vlakna MAPEI (2008.-2009.)

 

crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica
     
crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica
     
crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica
     
crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica crkva Sv. Petra - Starigrad Paklenica

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija kaštela Morosini-Grimani - Sv. Vinčenat u Istri (2008.)

 

kaštel Morosini-Grimani kaštel Morosini-Grimani kaštel Morosini-Grimani
     
kaštel Morosini-Grimani kaštel Morosini-Grimani  

NAZAD NA VRH

 

 

Uređenje križnog puta i okoliša crkve Sv. Mihovila u Matuljima - Rijeka (2008.)

 

Sv. Mihovil u Matuljima Sv. Mihovil u Matuljima  

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i rekonstrukcija kule Lipica - Senj (2010.)

 

kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj
     
kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj
     
kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj
     
kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj kula Lipica - Senj
     
kula Lipica - Senj    

 

NAZAD NA VRH

 

 

Konstruktivna sanacija crkve Sv. Petke u Kolariću - karbonska vlakna MAPEI - Kolarić (2009.)

 

crkva Sv. Petke u Kolariću crkva Sv. Petke u Kolariću  

NAZAD NA VRH

 

 

Rekonstrukcija i konstruktivna sanacija karbonskim vlaknima MAPEI - Mletačke utvrde u Ražancu (2009)

 

Mletačka utvrda u Ražancu Mletačka utvrda u Ražancu Mletačka utvrda u Ražancu
     
Mletačka utvrda u Ražancu Mletačka utvrda u Ražancu Mletačka utvrda u Ražancu
     
Mletačka utvrda u Ražancu    

NAZAD NA VRH

 

 

Obnova i rekonstrukcija krovišta zgrade Ministarstva financija porezne uprave pordučnog ureda Split - 1000 m2 (2010.)

 

Split    

NAZAD NA VRH

 

 

Konstruktivna sanacija vile Najade u Lovranu injektiranjem i karbonskim vlaknima MAPEI (2010.)

 

vila Najada Lovran vila Najada Lovran vila Najada Lovran
     
vila Najada Lovran vila Najada Lovran  

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija krova Tehničke škole Split - 800 m2 - Split (2010)

 

Tehnička škola Split Tehnička škola Split Tehnička škola Split

NAZAD NA VRH

 

 

 

Rekonstrukcija zvonika i dijela segmenta fortifikacijskog sustava u Sv. Lovreču - Sv. Lovreč (2010.)

 

Sv. Lovreč Sv. Lovreč Sv. Lovreč
     
Sv. Lovreč    

NAZAD NA VRH

 

 

Sanacija i restauracija zvonika Sv. Ante i Roka - Općina Podstrana (2010.)

 

zvonik Sv. Ante i Roka zvonik Sv. Ante i Roka  

NAZAD NA VRH

 

 

Konstruktivna i građevinska sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku - Općina Kršan (2010.)

 

sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin, Pag
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin
     
sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin sanacija ogradnog zida groblja Sv. Kvirin  

 

NAZAD NA VRH

 

 

Konzervacija i konstruktivna sanacija sjevernog ulaza rimskog amfiteatra u Burnumu - Ivoševci - NP Krka - Šibenik (2011.)

 

ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu
     
ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu
     
ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu
     
ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu
     
ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu
     
ulaz rimskog amfiteatra u Burnumu    

 

NAZAD NA VRH

 

 

Konstruktivna sanacija sjeveroistočne kule frankopanskog kaštela u Kraljevici - Injektiranje i postava karbonskih lamela - Kraljevica (2011.)

 

kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici
     
kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici
     
kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici
     
kula frankopanskog kaštela u Kraljevici kula frankopanskog kaštela u Kraljevici  

 

NAZAD NA VRH

 

 

Restauracija objekta nekadašnje HE Krka na Skradinskom Buku u NP Krka - Šibenik (2011.)
NP Krka NP Krka NP Krka
     
NP Krka NP Krka NP Krka
     
NP Krka NP Krka NP Krka
     
NP Krka NP Krka NP Krka
     
NP Krka NP Krka NP Krka

 

NAZAD NA VRH

 

 

Građevinski radovi na unutarnjoj konzervaciji zvonika uz crkvu Sv. Ante i Roka u Gornjoj podstrani - Split, Podstrana (2011.)
konzervacija zvonika uz crkvu Sv. Ante i Roka konzervacija zvonika uz crkvu Sv. Ante i Roka konzervacija zvonika uz crkvu Sv. Ante i Roka
     
konzervacija zvonika uz crkvu Sv. Ante i Roka    

 

NAZAD NA VRH

 

 

Radovi na izmjeni pokrova na crkvi Gospe od bezgrešnog začeća u Gornjoj podstrani - Split, Podstrana (2011.)
pokrov na crkvi Gospe pokrov na crkvi Gospe pokrov na crkvi Gospe
     
pokrov na crkvi Gospe    

 

NAZAD NA VRH

 

 

Fasadni i štukaturni radovi na sanaciji i obnovi istočnih pročelja građevina Sokol kula 4, 4A, 4B, 4C i Janeza Trdine 5 na Pavlinskom trgu - Rijeka (2011.)
sanaciji i obnovi istočnih pročelja građevina Sokol kula sanaciji i obnovi istočnih pročelja građevina Sokol kula sanaciji i obnovi istočnih pročelja građevina Sokol kula
     
sanaciji i obnovi istočnih pročelja građevina Sokol kula sanaciji i obnovi istočnih pročelja građevina Sokol kula  

 

NAZAD NA VRH

 

 

Rekonstrukcija i dogradnja dijela zgrade muzeja u Senju (2011.)

Rekonstrukcija i dogradnja dijela zgrade muzeja Rekonstrukcija i dogradnja dijela zgrade muzeja  

 

NAZAD NA VRH

OSTALI RADOVI:

Sanacija kontrolnog tornja na Riječkoj zračnoj luci i investicijsko održavanje podružnice Rijeka - Hrvatska kontrola zračnog prometa
kontrolni toranj Rijeka kontrolni toranj Rijeka kontrolni toranj Rijeka
     
kontrolni toranj Rijeka    

 

NAZAD NA VRH