Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Fidal d.o.o., Rijeka

Tvrtka FIDAL d.o.o. za graditeljstvo iz Rijeke, osnovana je 1994. godine. Tvrtka primarno posluje na sanaciji i restauraciji nepokretnih spomenika kulture pod zaštitom Ministarstva kulture RH. Dosad je tvrtka Fidal d.o.o. surađivala sa Konzervatorskim odjelima u Rijeci, Zadru, Splitu, Šibeniku, Trogiru, Zagrebu, Sisku, Gospiću, Puli i Karlovcu.

 

fidal


FIDAL d.o.o. kao pravna osoba rješenjem Klasa: UP/I-612-08/01-01-43. Ur.br. 532-10-2/9-01-05 upisan u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 35, 28. rujna 2001. godine, te mu je licenca produžena na razdoblje od pet godina u Rujnu 2006. godine.

 

Krajem 2011 god, tvrtki Fidal d.o.o., Ministarstvo kulture je na temelju 80-ak ugovora sa javnim naručiteljima o izvođenju konzervatorskih građevinskih radova na kulturnim dobrima po treći put produžilo Licencu za izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na nepokretnim spomenicima kulture.

 

U 2011.god povećanjem broja stalno zaposlenih kvalificiranih zaposlenika i kupnjom mehanizacije tvrtka Fidal d.o.o. zadovoljava uvijete za započinjanje građenja građevina skupine F propisane od strane Ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva, koju namjerava ishodovati u 2012.god. Prema financijskim pokazateljima poslovanja tvrtka Fidal d.o.o. proglašena je od strane stručnog časopisa business.hr GAZELOM u 2011.godini. U konkurenciji najboljih 1000 tvrtki u Hrvatskoj zauzima 208.mjesto, u regiji Istra-Kvarner-G.Kotar -21.mjesto, a u Primorsko-goranskoj županiji 7.mjesto.

 

Zaposlenici:

Tvrtka ima 30-40 stalno zaposlenih djelatnika, a u sezoni zapošljava i dodatno ili uzima podizvoditelje (sa iskustvom na radovima na zaštiti nepokretnih spomenika kulture.

 

REFERENCE ->