Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Konsolidacija i kontstruktivna sanacija zidova ugradnjom karbonskih vlakana


NAJČEŠĆA OŠTEĆENJA NOSIVE KONSTRUKCIJE

injektiranjePukotine na dodirnim plohama uzdužnih zidova i kamenih lukova javljaju su uslijed dugogodišnjeg djelovanja vertikalnih opterećenja preko pojedinih elemenata konstrukcije. Dostizanjem granice nosivosti pojedinih dijelova konstrukcije dolazi i do promjeni statičke sheme objekta.

 

 

SANACIJA OŠTEĆENJA NA KAMENIM ZIDOVIMA (I LUKOVIMA)

Pukotine se ispuhuju komprimiranim zrakom kako bi se uklonila prašina i nevezani dijelovi. Prije reprofiliranja pukotine se površinski zasićuju vodom. Nakon toga mogu se bušenjem rupa postavljati inox sidra. Sljubnice ziđa prethodno se zapunjavaju vapnenim mortom. Injektiranje se može vršiti bescementnom masom MAPE-ANTIQUE I proizvođača MAPEI. Hidrauličko vezivo s punilima za učvršćivanje zidova od kamena, opeke i sadrenih konstrukcija pomoću injektiranja. Mape-Antique I je već pripremljeno vezivo postojano na sulfate koje se koristi za pripremu injektirajućih masa za učvršćivanje suhih kamenih zidova, zapunjavanje šupljina, pukotina i unutarnjih pora prisutnih u povijesnim konstrukcijama od kamena i opeke.

 

     
 

 

 

SANACIJA OŠTEĆENJA NOSIVE KONSTRUKCIJE

Ojačanje karbonskim tkaninama najčešće se vrši na dijelu horizontalnih serklaža. Sprezanje kompletne konstrukcije i osiguranje horizontalne raspodjele sila s krovne konstrukcije na vertikalne nosive elemente,u koje spadaju zidovi i stupovi, izvodi se lijepljenjem karbonskih lamela CARBOPLATE proizvođača MAPEI. Lamele od prešanih karbonskih vlakana u jednom smjeru, predimpregnirane u epoksi smoli, zaštićene duplim plastičnim filmom. Carboplate je lamela od prešanih karbonskih vlakana u jednom smjeru, predimpregnirana u epoksi smoli, visoke postojanosti, velike otpornosti na vlak i visokog modula elastičnosti za učvršćivanje armirano-betonskih i čeličnih konstrukcija. Karbonske lamele odlikuju se visokom vlačnom čvrstoćom dok su brzina i lakoća izvedbe te svojstvo visoke otpornosti na koroziju i općenito vremenske uvijete koje npr.uzrokuje blizina mora omogućuju primjenu ovog materijala na tehnološki zahtjevnim objektima. Carboplate zamjenjuje uobičajene čelične lamele koje su se do sada obično koristile za učvršćivanje. Carboplate se koristi za obnovu i statičko ojačanje greda i ploča kako bi im se povećala otpornost na savijanje, zatim za saniranje konstrukcija oštećenih vatrom i potresima, za ojačanje konstrukcija vijadukata pri povećanim statičkim i/ili dinamičkim opterećenjima, industrijskih i/ili stambenih objekata s povećanim opterećenjem, opremom i strojevima, nosivih rampi u javnim i industrijskim objektima.


injektiranjeNa pripremljenu podlogu s reparaturnim mortom nanosi se tiksotropno dvokomponentno epoksidno ljepilo za lijepljenje konstrukcijskih elemenata - ADESILEX PG (1-4) proizvođača MAPEI, koje u kompozitu s karbonskim lamelama čini sustav »horizontalnog serklaža«. Ljepilo služi kao međusloj i poveznica između modernog materijala,tj. sustava karbonskog ojačanja i povijesne konstrukcije.
Kako bi se karbonske lamele povezale s konstruktivnim elementima - zidovima, izvodi se i sidrenje s karbonskom užadi koja se ugrađuje u bušotine dubine cca 40 cm. Upotrebljava se karbonska užad MAPEWRAP (npr. C FIOCCO Ø 6,8,10 i 12 mm) proizvođača MAPEI. To je uže od karbonskih vlakana za impregnaciju s MAPEWRAP-om 21 (dvokomponetnom, vrlo tekućom epoksi smolom). Proizvodi iz MAPEWRAP C FIOCCO linije su načinjeni od karbonskih vlakana u jednom smjeru visokog modula elastičnosti.


Karbonska užad se ubacuje u pripremljene bušotine koje su radi površinske konsolidacije podloge prethodno obrađuju epoksidnim temeljnim premazom MAPEWRAP PRIMER 1 proizvođača MAPEI. MapeWrap Primer 1 je dvokomponentni, vrlo tekući proizvod bez otapala, na osnovi epoksi smola za pripremu betonskih površina koje treba popraviti ili ojačati lijepljenjem MapeWrap tkanine.


U bušotine se na dno utiskuje epoksidna dvokomponentna pasta MAPEWRAP 11(normalno vezujući tiksotropni epoksi kit za izravnavanje betonskih površina)proizvođača MAPEI , a zatim se umeće štapni kompozit MAPEWRAP C FIOCCO, dok mu je slobodan kraj preklopljen na karbonsku lamelu gdje je premazan epoksidnom masom MAPEWRAP 21 , vrlo tekuća epoksi smola za impregnaciju MapeWrap tkanina "mokrim postupkom".


injektiranjeNa tu se zonu nalijepljuje karbonska tkanina MAPEWRAP C UNI-AX (ili HM), kako bi se dovršio »sendvič« element. Tkanina od karbonskih vlakana vrlo visoke otpornosti, s vlaknima u jednom smjeru (može biti i dvosmjerna BI-AX ili četverosmjerna QUADRI-AX). MapeWrap C UNI-AX je tkanina od karbonskih vlakana visokog modula elastičnosti i vrlo visoke otpornosti na tlak. MapeWrap C UNI-AX je primjeren za saniranje armirano-betonskih konstrukcija oštećenih fizičkim i mehaničkim djelovanjem, kako bi se utegnuli betonski elementi izloženi savijanju ili centrično opterećeni elementi, te za seizmičko ojačanje u područjima ugroženim potresom.


injektiranjePovršina lamele i »sendvič« elementa premazuje se epoksidnom niskoviskoznom masom MAPEWRAP 31 i posipa se kvarcnim pijeskom kako bi se poboljšala prionljivost sa završnom žbukom. MAPEWRAP 31 je epoksi smola srednje viskoznosti za impregnaciju MapeWrap tkanina "suhim postupkom". MapeWrap 31 je dvokomponentni proizvod u obliku paste, bez otapala, na osnovi epoksi smola, posebno namijenjen za impregnaciju Mapewrap tkanina tijekom nanošenja, koristeći "suhi postupak".