Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Usluge

 

  • Nadzor i projektiranje
  • Izgradnja
  • Sanacije, rekonstrukcije i adaptacije
  • Građevinski konzalting
  • Izrada troškovnika za bankovne kredite
  • Izrada troškovnika za korištenje sredstava iz spomeničke rente – Program „Sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina“

 

 

Za više informacija o navedenim uslugama, molimo da nas kontaktirate, hvala!