Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Kooperanti

POTRAŽUJEMO KOOPERANTSKE TVRTKE ZA IZVOĐENJE SLJEDEĆIH RADOVA:

 • FASADERSKI I ŠTUKATURNI RADOVI
 • KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
 • KAMENARSKI RADOVI
 • KAMENOPOLAGAČKI I MONTERSKI RADOVI
 • VODOINSTALACIJE
 • ELEKTROINSTALACIJE

MINIMALNI ZAHTJEVI KOJE TVRTKE MORAJU ISPUNITI:

 • ZAPOSLEN INŽINJER GRADILIŠTA (SAMOSTALNO VOĐENJE DOKUMENTACIJE GRADILIŠTA)
 • MINIMALNO 8-10 STALNO ZAPOSLENIH
 • BON 2 BEZ BLOKADE RAČUNA
 • MOGUĆNOST IZDAVANJA GARANCIJE BANKE
 • REFERENTNA LISTA RADOVA KOJE TVRTKA IZVODI SA POTVRDAMA NARUČITELJA

 

 

POTRAŽUJEMO PARTNERE ZA ZAJEDNIČKE NASTUPE NA POSTUPCIMA JAVNE NABAVE RADOVA I ZAJEDNIČKO IZVOĐENJE RADOVA

MINIMALNI ZAHTJEVI KOJE TVRTKE MORAJU ISPUNITI:

 • ZAPOSLEN INŽINJER GRADILIŠTA SA OVLAŠTENJEM KOMORE
 • SUGLASNOST ZA ZAPOČNJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA - H ILI G SKUPINA
 • LICENCA MINISTARSTVA KULTURE RH ZA IZVOĐENJE RADOVA NA NEPOKRETNOM KULTURNOM DOBRU (POŽELJNO)
 • BON 2 BEZ BLOKADE RAČUNA
 • POTVRDA POREZNE UPRAVE DA NEMA DUGA
 • MOGUĆNOST IZDAVANJA GARANCIJE BANKE
 • REFERENTNA LISTA RADOVA KOJE TVRTKA IZVODI SA POTVRDAMA NARUČITELJA