Fidal d.o.o. za specijane građevinske radove

home mail sitemap

Fidal d.o.o., Rijeka


POPIS KULTURNIH DOBARA NA KOJIMA SU IZVRŠENI POSLOVI PO UGOVORIMA OD 1999-2013 GODINE

 

 1. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ISPRED CRKVE SV. MARIJE, U RIJEČKOM STAROM GRADU / lokacija “JADROŠPED” / NA SPOJU UŽARSKE I ULICE J.TRDINE
 2. ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA SPOJU UŽARSKE I ULICE A.de RENO U RIJEČKOM STAROM GRADU, ANTIČKA VILA URBANA
 3. ZAŠTITNO ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE NA LOKACIJI EX. PA-LAČA ZANCCI
 4. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA MLJEKARSKOM TRGU U RIJEČKOM STAROM GRADU - ANTIČKA GRADSKA VILA - RIJEKA
 5. SANACIJA I UREĐENJE GRADSKIH ZIDINA U SENJU-VIŠE OD 2000 M2 i 500 M3 NOVOG ZIDA ( od I.- VI.faze ) ( 1999-2006 )
  - SANACIJA I UREĐENJE GRADSKIH ZIDINA OD KULE LEONE DO KULE TRYBJENAC / I i II. FAZA /   galerija
 6. SANACIJA I UREĐENJE GRADSKIH ZIDINA OD KULE LIPICA DO KULE TRYBJENAC (III. FAZA)     galerija
 7. SANACIJA KULE TRYBJENAC / IV. FAZA /    galerija
 8. SANACIJA ZIDINA U GRADSKOJ JEZGRI (V. FAZA) (2003-05)
 9. SANACIJA KULE LIPICA I DVORIŠTA (VI. FAZA) (2005-2006)
 10. SANACIJA I UREĐENJE TVRĐAVE / FORTICA / U KARLOBAGU. (2001) – pripremni radovi
 11. UREĐENJE I SANACIJA GRADSKIH BEDEMA – KRK (2002-2005) (više od 1.800,00 m2 i 450 m3)    galerija
 12. SANACIJA I UREĐENJE KAŠTELA U BAKRU / UREĐENJE PARTERA I UREĐENJE ISTOČNOG KRILA (2002-2003)
 13. KONSTRUKTIVNA SANACIJA I OBNOVA GRADSKIH KULA U PAGU (2004)   galerija
 14. KONSTRUKTIVNA SANACIJA I ADAPTACIJA VIŠE ZGRADA IZ . XVIII. i XIX. STOLJEĆA - CRES, PULA, SENJ (2000-2005)
 15. SANACIJA I UREĐENJE BAROKNE PALAČE u ul. M. Ogrizovića u SENJU (2001-2003)
 16. GRADSKA LOŽA U SENJU (2002-2005)
 17. UREĐENJE OKOLIŠA NUGENTOVE ZGRADE U RIJECI (2001)
 18. SANACIJA I UREĐENJE CRKVE SV. FRANJE i JAKOVA u Sv. Jurju. (2002-2004)
 19. ARHEOLOŠKA ISKAPANJA U CRKVI SV. FILIPA I JAKOVA (2003)
 20. SANACIJA LAPIDARIJA GUVERNEROVE PALAČE U RIJECI (2003)
 21. OBNOVA GRADSKIH ZIDINA – SJEVERNI DIO PAG (2003)
 22. SANACIJA GRADSKIH ZIDINA – JUŽNI I ZAPADNI DIO - PAG (2004)    galerija
 23. SANACIJA PODA CRKVE SV. ANTONA – LUBENICE (2004)
 24. SANACIJA CRKVE SV. KRISTOFORA – MARTINŠČICA (2003) (IZRADA PRILAZNOG PUTA I KONST.SANACIJA)
 25. ISTRAŽIVAČKI RADOVI U DOMINIKANSKOM SAMOSTANU u Rijeci (2003)
 26. UREĐENJE I SANACIJA GORNJE GRADSKE RIVE U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA PAGA - više od 2.500,00 m2 (2004)    galerija
 27. SANACIJA I UREĐENJE KNEŽEVOG DVORA - PAG (2005-2011) galerija
 28. SANACIJA KROVIŠTA GRADSKE KULE U PAGU (2006)
 29. SANACIJA KROVIŠTA KATEDRALE U PAGU (2006)
 30. SANACIJA I DOGRADNJA DIJELA GRADSKIH BEDEMA U KRKU (2007)    galerija
 31. UREĐENJE PROČELJA CRKVE SV. MARIJE OD PORTA-BAKAR (2007)   galerija
 32. UREĐENJE I SANACIJA BRANIČ KULE SA ARHEOLOŠKIM RAŠČIŠĆAVANJEM –STARI GRAD ZRIN (OPĆINA DVOR) (2007)    galerija
 33. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA STEPENIŠTA IZMEĐU GIMNAZIJE I ZGRADE VEREINU SENJU-SENJ (2007-2008)     galerija
 34. REKONSTRUKCIJA TROKUTASTE KULE - KRK (2008)    galerija
 35. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA CRKVE SV.PETRA – STARIGRAD PAKLENICA, KARBONSKA VLAKNA – MAPEI (2008-2009)    galerija
 36. SANACIJA PROČELJA I KROVA STARE VILE – VIKTORA CARA EMINA 5-1080 m2- OPATIJA (2008-2009)    galerija
 37. SANACIJA KAŠTELA MOROSINI – GRIMANI – SVETVINČENAT U ISTRI (2008)  galerija
 38. UREĐENJE KRIŽNOG PUTA I OKOLIŠA CRKVE SV.MIHOVILA U MATULJIMA – RIJEKA. (2008)   galerija
 39. SANACIJA PROČELJA STARE VILE U OPATIJI, RADNIČKA 3– 750 m2 – (2009)   galerija
 40. SANACIJA i I REKONSTRUKCIJA KULE LIPICA-SENJ (2010)    galerija
 41. SANACIJA PROČELJA VILE HERMITAGE –ZGRADA UPRAVE LIBURNIJA RIVIERA HOTELA-1500 m2-OPATIJA (2009)    galerija
 42. SANACIJA CRKVE SV.ILIJE U BLINJI- PETRINJA (2009)
 43. KLINIČKA BOLNICA „SESTRE MILOSRDNICE“ – SANACIJA KOSOG KROVA IZNAD ZGRADE KOTLOVNICE – ZAGREB (2009)
 44. KLINIČKA BOLNICA „SESTRE MILOSRDNICE“ – SANACIJA KOSOG KROVA NA ZGRADI PRAONICE RUBLJA – ZAGREB (2009)
 45. KLINIČKA BOLNICA „SESTRE MILOSRDNICE“ – SANACIJA KROVA IZNAD ZGRADE ŠKOLE ZA MEDICINSKE SESTRE I MULTIMEDIJALNOG CENTRA – ZAGREB (2009)   
 46. KONSTRUKTIVNA SANACIJA CRKVE SV.PETKE U KOLARIĆU – KARBONSKA VLAKNA MAPEI - KOLARIĆ (2009)    galerija
 47. SANACIJA CRKVE SV.PETKE U GORNJIM DUBRAVAMA – OGULIN (2009)
 48. REKONSTRUKCIJA I KONSTRUKTIVNA SANACIJA KARBONSKIM VLAKNIMA, MAPEI - MLETAČKE UTVRDE U RAŽANCU (2009)    galerija
 49. OBNOVA I REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA ZGRADE MINISTARSTVA FINANCIJA POREZNE UPRAVE PODRUČNOG UREDA SPLIT – 1000 M2 – (2010)    galerija
 50. KONSTRUKTIVNA SANACIJA VILE NAJADE U LOVRANU INJEKTIRANJEM I KARBONSKIM VLAKNIMA MAPEI- (2010)    galerija
 51. SANACIJA KROVA ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE SPLIT – 750 m2 – SPLIT - (2010) 
 52. SANACIJA KROVA TEHNIČKE ŠKOLE SPLIT – 800 m2 – SPLIT (2010)    galerija
 53. SANACIJA I RESTAURACIJA ZVONIKA SV. ANTE I ROKA – OPĆINA PODSTRANA (2010)   galerija
 54. REKONSTRUKCIJA ZVONIKA I DIJELA SEGMENTA FORTIFIKACIJSKOG SUSTAVA U SV.LOVREČU-SV.LOVREČ (2010)    galerija
 55. KONSTRUKTIVNA I GRAĐEVINSKA SANACIJA OGRADNOG ZIDA GROBLJA SV.KVIRIN U JASENOVIKU– OPĆINA KRŠAN (2010)    galerija
 56. GENERALNI POPRAVAK RAVNOG KROVA NA STAMBENO – POSLOVNOJ ZGRADI, NIKOLE TESLE 2, U OPATIJI, CCA 1000 m2 (2010)
 57. KONSTRUKTIVNA SANACIJA SECESIJSKE ZGRADE R.K.JERETA 4. U RIJECI- SANACIJA KARBONSKIM VLAKNIMA –MAPEI (2010)
 58. KOMPLETNA RESTAURACIJA STARE MUZEJSKE ZGRADE MUZEJA GRADA UMAGA – INJEKTIRANJE I IZRADA MLAZNIH PILOTA – UMAG (2010-2011)
 59. SANACIJA DIJELA KROVA SREDNJE ŠKOLE PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU. (2010-2011)
 60. RESTAURACIJA I KONOSLIDACIJA KARBONSKIM VLAKNIMA I INJEKTIRANJEM, STARE ZGRADE iz 15.st, K.O. 704 – KAŠTEL SUĆURAC (2011.)   
 61. KONZERVACIJA I KONSTRUKTIVNA SANACIJA SJEVERNOG ULAZA RIMSKOG AMFITEATRA U BURNUMU – IVOŠEVCI – NP KRKA-ŠIBENIK (2011.)    galerija
 62. KONSTRUKTIVNA SANACIJA SJEVEROISTOČNE KULE FRANKOPANSKOG KAŠTELA U KRALJEVICI – INJEKTIRANJE I POSTAVA KARBONSKIH LAMELA – KRALJEVICA (2011.)   galerija
 63. SANACIJA PROČELJA STAMBENE ZGRADE NA ADRESI LJUDEVITA MATEŠIĆA 17 – RIJEKA (2011.)
 64. SANACIJA VLAGE INJEKTIRANJEM U KAŠTELU ZRINSKI U BRODU NA KUPI – DELNICE (2011)
 65. KONSTRUKTIVNA SANACIJA I ADAPTACIJE STARE VILE „OTTAVIANI“ U BAKRU (2011)
 66. RESTAURACIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE HE KRKA NA SKRADINSKOM BUKU U NP KRKA – ŠIBENIK (2011)    galerija
 67. GRAĐEVINSKI RADOVI NA UNUTARNJOJ KONZERVACIJI ZVONIKA UZ CRKVU SV.ANTE i ROKA U GORNJOJ PODSTRANI - SPLIT – PODSTRANA (2011)    galerija
 68. RADOVI NA IZMJENI POKROVA NA CRKVI GOSPE OD BEZGREŠNOG ZAČEĆA U GORNJOJ PODSTRANI-SPLIT-PODSTRANA (2011.)    galerija
 69. FASADNI I ŠTUKATURNI RADOVI NA SANACIJI I OBNOVI ISTOČNIH PROČELJA GRAĐEVINA SOKOL KULA 4, 4A,4B,4C i JANEZA TRDINE 5 NA PAVLINSKOM TRGU U RIJECI (2011)    galerija
 70. IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA ZA SANACIJU STARIH BLOKOVA (NIŠA) NA POLJU „N“ NA GROBLJU KOZALA,RIJEKA (2011.)
 71. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DIJELA ZGRADE MUZEJA U SENJU (2011.)    galerija
 72. KONZERVATORSKI RADOVI NA KAŠTELU KRŠAN, KRŠAN (2012)
 73. IZRADA POSTOLJA I MURALA POSTAMENTA SKULPTURE VOJE RADOIČIĆA NA PAVLINSKOM TRGU U RIJECI, RIJEKA (2012)
 74. KONZERVACIJA I REKONSTRUKCIJA KAŠTELA CONTARINI U ZAVRŠJU, GROŽNJAN (2012)
 75. KONZERVACIJA I SANACIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE MLINICE 1 NA SKRADINSKOM BUKU U NP KRKA, ŠIBENIK (2012)
 76. KONZERVACIJA I SANACIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE MLINICE 2 NA SKRADINSKOM BUKU U NP KRKA, ŠIBENIK (2012)
 77. SANACIJA PROČELJA ENOTEKE MILENIUM NA RIJEČKOM KORZU, RIJEKA (2012)
 78. UREĐENJE KULTURNE BAŠTINE OTOČIĆA SV.MARIN – PROJEKT RUŽA VJETROVA, TZ NOVI VINODOLSKI (2012)
 79. RADOVI NA UREĐENJU STAROGRADSKE JEZGRE STAROGA GRADA PLOMINA, KRŠAN (2012)
 80. SANACIJA BETONSKE KONSTRUKCIJE TVORNICE PAPIRA HARTERA SIDRENIM ZATEGAMA, RIJEKA (2012)
 81. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA TVRĐAVE „GRAD“ U SINJU, SINJ (2012.)
 82. SANACIJA PROČELJA I KROVA SECESIJSKE VILE NA TRSATU, PRELAZ FRANJE PARAVIĆA 15,(TRSATSKE STUBE 22), RIJEKA (2012)
 83. SANACIJA CRKVE SV.MIHOVILA U MATULJIMA, MATULJI (2012 )
 84. STATIČKA SANACIJA CRKVE SV.PETRA I PAVLA U TRVIŽU – UGRADNJA KARBONSKIH LAMELA, SIDRENIH ZATEGA I INJEKTIRANJE, PAZIN (2012)
 85. SANACIJA SREDNJEVJEKOVNOG KAŠTELA DVIGRAD, OPĆINA KANFANAR (2012- u tijeku)
 86. GRAĐEVINSKI I KONZERVATORSKI RADOVI NA IZGRADNJI KABELSKE KANALIZACIJE – STARI GRAD ROVINJ, HEP (2012 –
  2013)
 87. REKONSTRUKCIJA MUZEJSKE ZGRADE – V faza – MUZEJ GRADA SENJA, (2012-2013)
 88. SANACIJA VLAGE NA PUČKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI GRADA VODICA, VODICE (2012)
 89. REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG TRGA – TRGA GLAGOLJAŠA I IZGRADNJA POTHODNIKA IZMEĐU OŠ F.K.FRANKOPAN I SPORTSKE DVORANE NA KRKU, KRK (2012-2013)- u tijeku
 90. SANACIJA SJEVERNOG PROČELJA HOTELA WISTERIJA U OPATIJI, MILENIJ HOTELI (UGO GRUPA), OPATIJA (2012-2013)
 91. POSTAVA KAMENIH PLOČA U ULICI J.KRIŽANIĆA U GRADU KRKU, GP KRK d.d. (2013)
 92. KONSTRUKTIVNA SANACIJA I RESTAURACIJA KAŠTELA U KRŠANU (2013.) – u tijeku
 93. UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE GRADA RIJEKE, PODRUČJE PRINCIPIJA –GRADNJA ARHEOLOŠKOG PARKA (2013
  -u tijeku)
 94. IZGRADNJA VODOVODA I POPLOČENJE VITEZIĆEVE ULICE U VRBNIKU, PONIKVE d.o.o. KRK, (2013.god) – u tijeku
 95. IZRADA PROFILACIJA VIJENACA I ISUŠUJUĆE ŽBUKE NA BUTIQUE HOTELU BEVANDA U OPATIJI, STRABAG D.O.O., (2013 god)
 96. KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA I SANACIJA PROČELJA
  SECESIJSKE VILE NA ADRESI OMLADINSKA 1, RIJEKA (2013 –u tijeku)
 97. KONSTRUKTIVNA I STATIČKA SANACIJA KUĆE COLAZIO U STAROM GRADU U RIJECI (2013.god.)
 98. SANACIJA PAVILJONA RIBARNICE NA RIJEČKOJ TRŽNICI, RIJEKA (2013 – u tijeku)
 99. UKLANJANJE I IZRADA FAKSIMILA CRKVE SV.PETRA U VRHU, INVESTITOR PLODINE d.d., KRK (2013-u tijeku)
 100. REKONSTRUKCIJA ŽUPNE CRKVE BLAŽENOG ZAČEĆA BEZGREŠNE DJEVICE MARIJE U GORNJOJ PODSTRANI, PODSTRANA, (2013-u tijeku)
 101. KONSTRUKTIVNA SANACIJA I KONZERVACIJA FRANKOPANSKOG KAŠTELA „GROBNIK“. ČAVLE (2013- u tijeku)
 102. KONZERVACIJA I RESTAURACIJA TVRĐAVE „GRAD“ U SINJU, SINJ (2013 – u tijeku)
 103. STATIČKO OSIGURANJE SAMOSTOJEĆE GROBNICE BATAGLIARINI – KOPAITIĆ U POLJU „C“ GROBLJA KOZALA, RIJEKA (2013.god.)
 104. SANACIJA PROČELJA NA STAMBENOJ VILI BRAJŠINA 20 U RIJECI, RIJEKA (2013- u tijeku)
 105. KOMPLETNA REKOSTRUKCIJA KOBLEROVOG TRGA I FONTANE NA TRGU, RIJEKA (2014 – u tijeku)
 106. PROVEDBA ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA KOBLEROVOM TRGU U RIJECI, RIJEKA (2014)
 107. STATIČKA SANACIJA NOSIVE KONSTRUKCIJE U MO LUKA, VERDIJEVA 11, RIJEKA (2014)
 108. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA RIJEKE – SANACIJA ZIDOVA I PERGOLA: ZID KALVARIJA KOD KUĆNOG BROJA 5, PERGOLA U LAGINJINOJ ULICI KOD KUĆNOG BROJA 16 I KAMENI SVOD U PARKU MLAKA, RIJEKA (2014)
 109. REKONSTRUKCIJA PROČELJA NA SECESIJSKOJ VILI NA ADRESI TIZIANOVA 19, U RIJECI (2014)
 110. STATIČKA SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KAMENOG BALKONA NA ADRESI UŽARSKA 1 U RIJECI (2014)

 

Rijeka, studeni 2013.

FIDAL d.o.o.-Rijeka
direktor:
Hrvoje Spodnjak

 

REFERENTNA LISTA OSTALIH RADOVA:

1. Vila sa 8 apartmana - Lukovo otočko -2009.god.
2. Izvođenje građevinskih radova na pripremi terena za izgradnju blokova niša na polju J groblja Kozala-2011.god.
3. Radovi na izgradnji armirano-betonskih radova potpornih i obložnih zidova za izgradnju niša na polju J groblja Kozala -2011.god.
4. Radovi na uređenju zapadnog ulaza groblja Kozala – 2011.god.
5. Prva faza uređenja Pomorskog i inovativnog centra INavis - konstruktivno ojačanje karbonskim lamelama- 2011.god.
6. Sanacija kontrolnog tornja na Riječkoj zračnoj luci i investicijsko održavanje podružnice Rijeka - Hrvatska kontrola zračne plovidbe-2011-2012.god.
7. Vila sa 6 apartmana i bazenom u Sv.Jurju – 2012.god.
8. Konstruktivna sanacija betonske konstrukcije na lokaciji Hartera, Marganovo 11, Rijeka – 2012.god.
9. Izrada čelične konstrukcije stubišta i oblaganje panelima na stambenoj zgradi Vrh Martišnice 95, Kostrena -2012.god.
10. Prekid i sanacija kapilarne vlage injektiranjem – Vila na Volosokom, -2012.god
11. Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na izgradnji niša na polju „P“ groblja Kozala u Rijeci, Rijeka 2012.god.
12. Adaptacija poslovnog prostora tvrtke Transadria d.d. u stečaju na Pećinama, Rijeka – 2013.god.
13. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji grobnica niša na polju „J“ groblja Kozala – II.faza – KD Kozala d.o.o. (2013.god.- u tijeku)
14. Radovi adaptacije interijera južnog ulaza u poslovnu zgradu Transadria d.d., Riva boduli 1. , Rijeka (2013.god.)
15. Sanacija AB greda karbonskim vlaknima na objektu gradske plaže Banj u Šibeniku, RAN d.o.o., Šibenik (2013.god.)

 

Rijeka, listopad 2013.

FIDAL d.o.o.-Rijeka
direktor:
Hrvoje Spodnjak